KonstKompositionKvarnfallet i GusselbyTill nio dikter


Jag heter Lars Herlevsson...
.......och har under ca 30 år arbetat med konst i olika former; i första hand svensk grafik.
Värdering av grafik för institutioner och privatkunder är en del av verksamheten.
Konstutställningar, rådgivning och hjälp med "hängning" av konst en annan.

Här kan du...
...nu välja bland 100-tals grafiska verk, mycket svensk grafik från 1900 talet, men även en del från andra länder samt ett antal originalkonstverk.


Ramarna är ibland original, ibland utbytta någon gång, och ibland helt nya, men alltid med syrafri kartong i baksida och passepartout.


Vad är grafik?
Grafiken är till sitt väsen en intim, ofta lågmäld, konstart. Man brukar tala om den som besläktad med kammarmusiken.
Ordet grafik (av grek. grafein, inrista, teckna) är ett mycket omfattande begrepp. Det finns emellertid två huvudgrupper, nämligen den rent konstnärliga och den industriella grafiken. Den konstnärliga grafiken, som det är fråga om här, omspänner kanske ett 25 -tal olika metoder. Några ex.: torrnål, etsning, kopparstick, litografi, träsnitt m.fl.
Hör gärna av Dig om Du har frågor om något speciellt blad eller om grafik i allmänhet!
Vi skickar gärna även ramade bilder till Dig.

Hälsningar
Lars Herlevsson
Vad betyder förkortningarna?