Förkortningar:
Arkivet i Lund
Arkiv för dekorativ konst, Lund
Beckmans sk
Anders Beckmans skola, Stockholm
Bergen
Nordenfjeldske Kunstindustri-
museum, Trondheim
Drottningholm
Drottningholms teatermuseum
G.H.M.
Göteborgs Historiska museum, Göteborg
G.K.M.
Göteborgs Konst-
museum, Göteborg
Gripsholm
Sv. Statens porträttsamling, Gripsholms slott
Grünewald
Isaac Grünewalds målarskola, Stockholm
H.K.S.
Högre konstindustriella skolan, Stockholm
H.M.K.
H.M. Konung Gustav VI Adolfs samling
K.B.
Kungliga Biblioteket, Stockholm
Konstfack
Konstfackskolan, Stockholm
K.T.H.
Kungliga Tekniska Högskolan, Stockholm
Kulturen i Lind
Kulturhistoriska museet, Lund
L.B.
Lunds Universitets-
bibliotek, Lund
L.U.K.
Lunds Universitets konstmuseum, Lund
M.M.
Malmö Museum, Malmö
Manillasaml.
Bonniers porträttsamling, i villa Manilla, Djurgården, Stockholm
Mo.M.
Moderna Museet, Stockholm
N.M.
Nationalmuseum, Stockholm
N.O.
Nasjonalgalleriet, Oslo
Otte Sköld
Otte Skölds målar-
skola, Stockholm
Pau
Museet i Pau, Frankrike
R.
Röhsska Konst-
slöjdmuseet, Göteborg
Slöjdföreningen
Slöjdföreningens skola, nuvarande Konstindustriskolan, Göteborg
S.M.K.
Statens Museum för Kunst, Köpenhamn
Tessin
Tessininstitutet, Paris
Thielska
Thielska galleriet, Djurgården, Stockholm
U.B.
Uppsala Universitets-
bibliotek, Uppsala
Valand
Valands Konstskola, Göteborg
W.
Waldemarsudde, Stockholm

Där ordet akademien
ensamt används
menas Konst-
akademien, numera
Konsthögskolan,
Stockholm
Tillbaka